Termotest - Bc. Alena Chmelová

P.Holého 4
747 07  Opava, Česká republika

Popis činnosti

Posudky technického stavu budov, termografie staveb, stavební dozory, zpracování stavebních rozpočtů, podklady pro výběrová řízení stavebních prací a výběr dodavatelů, technické a ekonomické posouzení realizační dokumentace staveb, vyhodnocení ekonomiky staveb, provádění stavebních prací a dodávek.
Firma pracuje od r. 2009

Branže/Obor

Služby: Stavební firma, Konstrukce budov a staveb, Stavební odborník, Vedoucí konstrukce, Jiné stavební firmy

Zboží: není

Oblast činnosti

Česká republika / Moravskoslezský kraj, Česká republika / Moravskoslezský kraj / Opava / Opava

Související zboží a služby: posudky technického stavu staveb, termografie, stavební dozor, stavební rozpočty, výběrová řízení, vyhodnocení staveb, provádění staveb, Dozor, dozor, stavby, Stavby, stavba, Stavba, Dům, dům, domy, Domy, Domky, domky, Budova, budova, Budovy, budovy, objekt, Objekt, Objekty, objekty, Cena, cena, Ceny, ceny, termografie, Termografie, dokumentace, Dokumentace, rozpočet, Rozpočet, rozpočty, Rozpočty, Dodavatel, dodavatel, dodavatele, Dodavatelé, projekt, Projekty, Projekt, projekty


Počet zobrazení stránky: 783