Termotest - Bc. Alena Chmelová

P.Holého 4
747 07  Opava, Česká republika

Opis

Popis činnosti

Posudky technického stavu budov, termografie staveb, stavební dozory, zpracování stavebních rozpočtů, podklady pro výběrová řízení stavebních prací a výběr dodavatelů, technické a ekonomické posouzení realizační dokumentace staveb, vyhodnocení ekonomiky staveb, provádění stavebních prací a dodávek.
Firma pracuje od r. 2009

Branže/Obor

Služby: Stavební odborník, Stavební firma, Konstrukce budov a staveb, Jiné stavební firmy, Vedoucí konstrukce

Oblast činnosti

Česká republika / Moravskoslezský kraj, Česká republika / Moravskoslezský kraj / Opava / Opava

Související zboží a služby: posudky technického stavu staveb, termografie, stavební dozor, stavební rozpočty, výběrová řízení, vyhodnocení staveb, provádění staveb, Dozor, dozor, stavby, Stavby, stavba, Stavba, Dům, dům, domy, Domy, Domky, domky, Budova, budova, Budovy, budovy, objekt, Objekt, Objekty, objekty, Cena, cena, Ceny, ceny, termografie, Termografie, dokumentace, Dokumentace, rozpočet, Rozpočet, rozpočty, Rozpočty, Dodavatel, dodavatel, dodavatele, Dodavatelé, projekt, Projekty, Projekt, projekty, Konstrukce budov a staveb Orlová, Konstrukce budov a staveb Nový Jičín

Kontakt

Kontakt s firmou

Webové stránky


Počet zobrazení stránky: 848